top of page

期待我們老了的畫面

這是我一直期待,我們老了的畫面💕 (當我陶醉緊時候,港男老公話太曬喎🔆)📍Ericeira


Ericeira

Recent Posts

See All

那天晚上 我坐上了里斯本開往Setubal的Van

呢條片其實係阿豬一家同朋友渣車,去Setubal西部時拍既。因為夜晚條路,實在太有feel😜 我地成日都建議版友,買樓最好係make final decision之前,日頭夜晚都去一次感受下,希望大家明白日與夜,其實可以差好遠⋯⋯

Commenti


bottom of page