top of page

葡萄牙放租要知:包租公的煉成1

多謝某國肺炎,阿豬爸要係咁同舊租客解約及同新租客簽新租約。

咁老老實實,租約計目前都係香港簽得比較多,葡萄牙呢邊暫時我都係簽過4-5份啫咁多年黎。(長租約)


🔎香港既租約一般都好務實,冇乜「廢話」。呢邊租約除左合約內容外,會有一啲類似「本人謹以至誠,去履行本合約之內容」之類

🔎同埋呢邊租約,可以寫埋default完約後係咪自動續約。

🔎另外,呢邊租約如果要斷租,需要60-120日通知。(比香港既早一個月通知,呢一方面又比較辣)


講開租客,今日呢個租客其實幾特別,對方係社福機構黎既,佢地提供服務,比一啲需要重過新生活既人,一個暫時既屋企。佢地出既租金比市面低15-20%。但OK,我會照租,因為我都想襯呢個機會回報一下,參與一下。(豬媽:懶偉大)


事實上,我同上一個租客斷租時(佢因為某國肺炎搞到冇左份工),我亦冇留難佢。甚至俾多10日免費佢方便佢搬走,所以收樓時所有嘢都清潔到好好。我唔敢話要每個人都學我咁,但對對方寬容一點,落雨至少我唔洗好似啲販冰兵咁怕打雷先。


共勉之。

Comentários


bottom of page