top of page

葡萄牙的英國人看脫歐

正當英國下議院否決硬脫歐的可能,對某些已移居葡萄牙的英國人來說,其實是增加了更多的憂慮和未來不能預期狀況。葡國政府即刻講到明,在葡的英國公民所享對待不變,立即安心晒啦!Recent Posts

See All

【葡教育】啟發式教育 別自我限制

#葡教育 研究發現,從5歲開始,許多女孩就發展了「自我限制」的信念,並開始認為自己不像男孩那樣聰明和有能力。他們不再相信自己的性別可以做任何事情。這被稱為夢想差距 Dream Gap。Barbie於2018年啟動了Dream Gap Project。持續不斷的在全球倡議,提供資源和支持,為女孩們要繼續「相信自己」。 葡萄牙有學校加入推廣及支持。做父母的,也許我們諗緊,想仔女入咩學校、或者鋪條咩路的

那天晚上 我坐上了里斯本開往Setubal的Van

呢條片其實係阿豬一家同朋友渣車,去Setubal西部時拍既。因為夜晚條路,實在太有feel😜 我地成日都建議版友,買樓最好係make final decision之前,日頭夜晚都去一次感受下,希望大家明白日與夜,其實可以差好遠⋯⋯

コメント


bottom of page