top of page

里斯本好去處 初到者入門

依期個個都話趕住移民,見到好多朋友都話趁暑假出走一轉葡萄牙。如果目的係趕住睇樓搞移民果班朋友,請得果幾日假,俾定心理準備,你係「冇乜」時間去玩的🤷‍♀️🤷‍♂️


推介依個行程簡而清,初到里斯本的是不錯的參考,給有心有力➕想一條龍乜都做晒➕又可以玩吓咁啦!😎


#個個話移民唔通個個都移民咩

#移民唔會一步登天

#鼓勵大家先睇吓感受吓先

#來源自籽想旅行
bottom of page